گلدن ویزا پرتغال ثابت کرده است که محبوب ترین طرح در اروپا است و سرمایه گذاران جذب انعطاف پذیری، هزینه و مزایای آن هستند. این ویزای سرمایه‌گذاری پیشگام که در سال 2012 معرفی شد، به طور موثر مفهوم ویزای طلایی (گلدن ویزا) را راه‌اندازی کرد و آن را به جریان اصلی تبدیل کرد و پایه‌هایی را برای کشورهای دیگر مانند اسپانیا و یونان ایجاد کرد. از آن زمان، این برنامه به طور فعال در سطح بین المللی ترویج شده است و بیش از 6.0 میلیارد یورو سرمایه گذاری داخلی در اقتصاد جذب می کند. به عنوان مشاور پیشرو برای ویزای طلایی پرتغال، پیشتاز مایگریشن مفتخر است که از زمان معرفی به بیش از هزار سرمایه گذار و متقاضی  برای این برنامه مشاوره و کمک کرده است.